Комисија за јавно приватно партнерство

Комисија је образована Одлуком о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство (“Службени гласник РС”, број 13/12), коју је донела Влада. Овом одлуком, у Комисију, која броји девет чланова, именовани су председник и чланови Комисије на предлог председника Владе, министарства надлежног за послове економије и регионалног развоја, министарства надлежног за послове финансија, министарства надлежног за послове инфраструктуре, министарства надлежног за послове рударства, министарства надлежног за послове комуналних делатности, министарства надлежног за послове заштите животне средине, аутономне покрајине и града Београда. Представник министарства надлежног за послове економије и регионалног развоја је уједно и председник Комисије, а представник министарства надлежног за послове финансија је заменик председника Комисије. ОВДЕ се можете детаљније упознати са  значaјем и улогом Комисије. 

Драган Стевановић, председник КомисијеРођен у Сурдулици 1973. године. Основну и средњу школу завршио је у Новом Травнику у Босни и Херцеговини, а Вишу школу за пословне секетаре и менаџмент у Сремским Карловцима где стиче звање економиста – оперативни менаџер. Основне академске студије завршава на Факултету за пословно индустријски менаџмент, Унион универзитета у Београду.

У периоду од 2000. до 2008. године бавио се приватним послом производње и трговине. Од 2004. године обавља функцију председника СО Сурдулица, а 2008. године бива изабран за народног посланика у Скупштини Републике Србије, где је био члан Одбора за приватизацију и Одбора за међунационалне односе. Државни је секретар у Министарству привреде.

Андријана Јовановић, заменик председника Комисије


Рођена 1988. године у Параћину. Дипломирала је на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду, августа 2011. године и стекла звање дипломираног политиколога за међународну политику, после чега је 2013. године завршила и Мастер студије политикологије, смер Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике на Факултету политичких наука. Тренутно похађа докторске студије политикологије на Факултету политичких наука. Објавила је више научних и стручних радова на тему јавно-приватног партнерства и учествовала на домаћим и међународним конференцијама.

Од новембра 2012. године обавља стручне послове у Комисији за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије. Говори енглески и италијански језик.

Милица Зорић, члан Комисије


Рођена 1957. године у Винковцима. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Загребу 1980. године, правосудни смер.  

Од 1981. до 1995. године радила као правна саветница у Републичком пензијском фонду у Загребу. Шефица је Одсека за системско уређење области геологије и рударства у Министарству рударства и енергетике. Служи се енглеским и немачким језиком.

Бранислав Блажић, члан Комисије


Рођен је у Кикинди, 1957. године. Завршио је Медицински факултет Универзитетa у Београду. Специјалиста је опште хирургије. У више мандата био је биран за посланика на савезном, републичком и покрајинском нивоу. Обављао је функцију министра заштите животне средине у Влади Републике Србије од 1998. до 2000. године. Био је председник општине Кикинда  у периоду: мај 2004. - мај 2008. године, и мај 2008. - октобар 2008. године. У периоду од 2014. до 2017. године био је председник Одбора за заштиту животне средине Народне скупштине Републике Србије. Од октобра 2017. године  обавља послове државног секретара у Министарству заштите животне средине.

Служи се енгелским и руским језиком.

 Огњен Бјелић, члан Комисије


Рођен је 10. марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је у јуну 2016. године. Говори енглески језик.

Миодраг Поледица, члан Комисије


Рођен 1969. године у Београду. Звањe дипломираног саобраћајног инжињера за интегрални транспорт стекао на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду 1995 године. Специјалистичке студије: Менаџмент јавне управе (Факултет организационих наука у Београду, 2009.)

Тренер је за Годишње оперативно планирање и Средњорочно планирање при служби за управљање кадровима Владе Републике Србије. Државни је секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Говори енглески језик.

Александра Дамњановић, члан Комисије


Рођена је 1961. године у Обреновцу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду. Од 2012. до 2014. била је помоћник министра грађевинарства и урбанизма, одговорна за рад Сектора који се бави издавањем грађевинских и употребних дозвола, енергетску ефикасност у зградарству, грађевинско земљиште, републичку грађевинску и комуналну инспекцију и управно-правни надзор у области државног премера и катастра.

У периоду од 2004. до 2012. године била је помоћник министра у Министарству за капиталне инвестиције, Министарству инфраструктуре, Министарству заштите животне средине, рударства, просторног планирања и урбанизма. Говори енглески језик.

Горан Весић, члан Комисије


Рођен 1969. године. Основну школу и Гимназију завршио је у Краљеву, а дипломирао на Правном факултету у Београду.

Члан је Управног одбора Привредне коморе Београда од 2013. године. Влада Републике Србије изабрала га је за секретара Привременог органа града Београда у новембру 2013. године, а априла исте године за градског менаџера града Београда.

Саветник је на пројектима неколико влада у региону.

Радоје Савићевић, члан КомисијеРођен 1976. године у Београду. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2001. године. Тренутно похађа докторске студије на Правном факултету Универзитета у Нишу.

У периоду од 2001. до 2003. године ради у приватном сектору, а од 2003. до 2013. године ангажован је у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике на нормативно-правним пословима и пословима социјалног осигурања, где је руководио одсеком за међународне споразуме о социјалном осигурању. Био је члан и шеф државних делегација које су радиле на закључивању више од двадесет међудржавних споразума о социјалном осигурању. Од 2013. до 2014. године обављао је дужност државног секретара у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе, задуженог за систем локалне самоуправе, међународну сарадњу и опште и правне послове. 

Од септембра 2014. године обавља дужност секретара у Министарству привреде. Говори енглески језик. 

 

БЛАДАУСАИД

● Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије ●

Copyright (c) Комисија за ЈПП. Сва права задржана. Пројекат подржан од стране USAID. Develpoed by Web Factory.