Мишљења комисије

24.12.2018.

Предлози пројеката јавно-приватног партнерства са или без елемената концесије који су добили позитивно мишљење Комисије за ЈПП

Предлози пројеката јавно-приватног партнерства са или без елемената концесије који су добили позитивно мишљење Комисије за ЈПП

1. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП Информатика Нови Сад, којим се предлаже реализација пројекта изградње и проширења постојеће оптичке телекомуникационе мреже отвореног типа по принципу FTTH  (fiber to the home – оптичко влакно до крајњег корисника) на територији града Новог Сада;

2. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу луке и друмског терминала поднетог од стране Јавног предузећа за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за изградњу Апатин“, на територији општине Апатин;

3. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лозница

4. Предлог концесионог акта за пројектовање, финансирање, изградњу, одржавање и управљање јавном паркинг гаражом у Шапцу;

5. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин којим се предлаже производња топлотне и електричне енергије из биогаса, односно употреба органских сировина пољопривредне индустрије као и остатака и нуспроизвода из прехрамбене индустрије у његовој производњи;

6. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Топола;

7. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Србобран;

8. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства у обављању комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ниша;

9. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Јагодине;

10. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу, управљање и одржавање канализационе мреже у општини Стара Пазова.

11. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднетог од стране града Ниша којим се предлаже замена котлова на лож уље и котлова на угаљ, котловима на дрвену биомасу (пелет) у школским и предшколским установама града Ниша са испоруком топлотне енергије;

12. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада са сеоског подручја општине Топола;

13. Предлог концесионог акта за обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Шапца

14. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада са подручја општине Жагубица

15. Предлог концесионог акта са Анализом финансијско-економских ефеката давања концесије на аутопут Е-763, Београд-Пожега;

16. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање послова производње и дистрибуције топлотне енергије на подручју оппштине Баточина;

17. Предлог концесионог акта којим се предлаже изградња регионалног центра за управљање отпадом Келеш;

18. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање комуналне делатности реконструкције,  рационализације и одржавања јавног осветљења на подручју општине Топола;

19. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда и споменика у насељима општине Сечањ;

20. Предлог  концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Неготин;

21. Предлог  пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада и производње и дистрибуције топлотне енергије на територији градске општине Гроцка;

22. Предлог  концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Параћин;

23. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција дела система јавног осветљења на територији општине Врбас;

24. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за производњу топлотне и електричне енергије употребом обновљивих извора енергије у општини Врбас

25. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пајић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Душан Радовић“ и ОШ „8. септембар“ у општини Пирот;

26. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране града Београда којим се предлаже пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада;

27. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда;

28. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника у општини Кањижа;

29. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела система јавног осветљења на територији града Врања;

30. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре у општини Стара Пазова;

31. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела система јавног осветљења на територији општине Варварин;

32. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељима општине Жабаљ;

33. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стане ЈКП „Расина“ Брус којим се предлаже изградња магистралног цевовода за снабдевање водом општине Брус и изградња мале хидроелектране;

34. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за модернизацију, рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељима општине Ада;

35. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за модернизацију, рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељима општине Беочин;

36. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности приградског и локалног превоза путника на територији града Београда;

37. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима општине Пландиште;

38. Предлог концесионог акта за финансирање набавке и предаје граду Београду ради постављања одређених елемената урбане опреме који се не могу комерцијално користити и финансирање набавке, постављање, одржавање и комерцијално коришћење одређених елемената урбане опреме који се могу комерцијално користити;

39. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже одржавање и поправка стамбених и пословних зграда, установа и других институција, обезбеђивање јавног осветљења и пружање димничарских услуга у граду Новом Саду;

40. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима општине Бор;

41.Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења у градском подручју општине Петровац на Млави;

42. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења у насељима града Крушевца;

43. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији општине Рума;

44. Предлог концесионог акта за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома;

45. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности димничарских услуга на територији општине Бечеј;

46. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање дела јавног осветљења у општини Нова Црња (Радојево, Српска Црња, Нова Црња и Тоба);

47. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање јавног превоза путника на територији града Београда (потез 500);

48. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота;

49. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у општини Власотинце

50. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција система јавног осветљења на територији општине Велико Градиште;

51. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже искоришћавање потенцијала депонијског гаса депоније „Гребача“ ЈКП „Обреновац“;

52. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на Пакету „А“ и Пакету „Б“ линија на територији града Лознице;

53. Предлог концесионог акта којим се предлаже обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ваљева;

54. Предлог концесионог акта поднет од стране града Београда којим се предлаже изградња подземних гаража и вршење поверених делатности - управљања јавним паркиралиштима;

55. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране Економског факултета Универзитета у Крагујевцу којим се предлаже изградња сопствене котларнице, енергетска санација и уговорно испоручивање топлотне енергије;

56. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Лајковац;

57. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Ковачица

58. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Коцељева;

59. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима општине Ириг;

60. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом и дистрибуције и снабдевања природним гасом у граду Зрењанину и насељеним местима;

61. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Пирота

62. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање и управљање континуираним обављањем делатности снабдевања становништва лековима, помоћним лековитим средствима и медицинским средствима у граду Новом Саду;

63. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда и споменика у насељеним местима општине Сечањ;

64. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности јавног приградског превоза путника на територији општине Бачка Паланка;

65. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности сакупљања комуналног отпада у општини Врњачка Бања;

66. Предлог пројекта јавно-приватог партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења у насељеним местима општине Кладово;

67. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, изградњу и управљање постројењем за пречишћавање отпадних вода на територији града Зрењанина;

68. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења на територији општине Пожега;

69.  Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности - сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја општине Жабари;

70. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција дела система производње топлотне енергије и енергетска санација термичког омотача уз уговорно испоручивање топлотне енергије Специјалној болници за психијатријске болести „Горња Топоница“

71. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у општини Ћићевац;

72. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена постојећих котлова на гасно уље екстра лако и мазут котловима на природни гас уз уговорно испоручивање топлотне енергије општини Мали Иђош;

73. Предлог Концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја;

74. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења применом ЛЕД технологије на територији општине Лапово;

75. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Књажевац;

76. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења приименом ЛЕД технологије на територији општине Димитровград;

77. Предлога пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности депоновања комуналног отпада  сакупљеног са територије општине Свилајнац;

78. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења применом ЛЕД технологије на територији општине Стара Пазова;

79. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији општине Ковин;

80. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и дугогодишње одржавање система јавног осветљења на територији општине Књажевац применом мера уштеде енергије;

81. Предлог концесионог акта за финансирање, ревитализацију, управљање и обављање фармацеутске делатности у граду Зрењанину;

82. Предлог концесионог акта којим се предлаже производња и дистрибуција топлотне енергије на територији града Кикинда;

83. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града Београда;

84. Предлог концесионог акта за поверевање обављања делатности градског и приградског превоза путника на територији града Смедерева;

85. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији града Зајечара;

86. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране града Крушевца, којим се предлаже финансирање и управљање континуираним обављањем делатности снабдевања становништва лековима, помоћним лековитим средствима и медицинским средствима;

87. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и приградског превоза на територији града Краљева;

88. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконстукцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења на територији општине Бечеј;

89. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и дугогодишње одржавање система јавног осветљења на територији општине Богатић применом мера уштеде енергије;

90. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Сокобања;

91. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности реконструкције, замене и уградње „ЛЕД“ светиљки, и одржавања система јавне расвете на територији општине Сремски Карловци;

92. Предлог концесионог акта за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Новог Сада;

93. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, пројектовање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне путне инфраструктуре са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом и поплочавање/реконструкцијa тргова и других јавних површина, све са пратећим мобилијаром у граду Смедереву, са јавним плаћањем;

94. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система  за производњу топлотне енергије уз уговорно испоручивање топлотне енергије у КПЗ Сремска Митровица;

95. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за примену мера уштеде енергије у виду реконструкције, адаптације, модернизације и унапређења енергетске ефикасности система јавног осветљења и финансирања, пројектовања, изградње и одржавања интегрисаног „Smart City система за мониторинг, управљање и одржавање урбане инфраструктуре јавног осветљења на територији града Зрењанинa.

 

 

 

 


 

БЛАДАУСАИД

● Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије ●

Copyright (c) Комисија за ЈПП. Сва права задржана. Пројекат подржан од стране USAID. Develpoed by Web Factory.