Јавна расвета- први пројекат општине Сечањ

Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије дала је позитивно мишљење на предлог првог пројекта општине Сечањ. Овим пројектом предлаже се замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда и споменика у насељима ове општине по моделу јавно-приватног партнерства без елемената концесије. 


БЛАДАУСАИД

● Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије ●

Copyright (c) Комисија за ЈПП. Сва права задржана. Пројекат подржан од стране USAID. Develpoed by Web Factory.